Saa viiden suora pystyyn, vaakaan tai vinottain ennen vastustajaasi.