Kokonaisluvut- kokonaislukujen yhteenlasku

Yhteenlasku

Yhteenlaskun tulosta
kutsutaan
summaksi.

Yhteenlasku voidaan kuvata lukusuoralla matkana oikealle, esimerkiksi

`3 + 5 = 8 `

Samalla tavalla voidaan laskea myös, jos ensimmäisenä lukuna on negatiivinen luku

`-3 + 5 = 2 `

Esimerkit

`-5 + 3 = -2 `

`-15 + 7 = -8 `

`-4 + 8 = 4`

Laskuharjoitukset

jotain